سلام تو
ساعت ۱:۱۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٧  

سلام تو شکست نور در بلور انتظارم بود

بلور هزار تراش هر روز بیش از پیش

سلام تو عبور خاطره بود از گیجگاه تنهایی

فرار لیز ماهی خوشبختی به آب های بیکران رویاها

جواب من ستایش بی دریغ لحظه شنیدن بود

حضور مبهم طعم گیلاس در مذاق تلخ شعرم باش


کلمات کلیدی: