» کتاب ، راهنمایی که دانشگاه های ما نیستند :: پنجشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٤ فروردین ،۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٤ فروردین ،۱۳۸۸
» سلام تو :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٧
» شنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٧ :: شنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٥
» پنجشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٤
» بازگشت :: جمعه ۱٥ مهر ،۱۳۸٤
» بازی خوردن با توهم بازی كردن :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٤
» مخمل ناز :: دوشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٤
» شكارگر :: یکشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٤
» یکشنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸۳
» بررسی تاثير عناصرفرامتنی در متل های قشقايی :: یکشنبه ٢ اسفند ،۱۳۸۳
» جمعه ٢۳ بهمن ،۱۳۸۳ :: جمعه ٢۳ بهمن ،۱۳۸۳
» پل های معلق :: سه‌شنبه ۱٥ دی ،۱۳۸۳
» یکشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸۳
» پنجشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸۳
» متل ها و افسانه های ايل قشقايی :: جمعه ۱٢ تیر ،۱۳۸۳
» نقد اسطوره های پيرامون زلزله بم :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» رويای آمريکايی :: شنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٢
» کمی زمخت است نه ؟ :: جمعه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٢
» جمعه ٥ دی ،۱۳۸٢ :: جمعه ٥ دی ،۱۳۸٢
» اقتباس های بيمارگون يا بيماريهای اقتباس :: یکشنبه ٢ آذر ،۱۳۸٢
» سلام من هستم ولی چه بودنی ؟!! :: یکشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٢
» شعر ديگر شاعران ديگر : پرويز اسلامپور :: دوشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٢
» یکشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸٢
» کولاژ ممنوع ! :: جمعه ۱۱ مهر ،۱۳۸٢
» شعر شاعران ديگر (۱) :: جمعه ۱۳ تیر ،۱۳۸٢
» شعر گفتار :: دوشنبه ٢ تیر ،۱۳۸٢
» مونالیزا و تراژدی عصر حاضر :: شنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٢
» شاعران فراموش شده :: جمعه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» خدا سیب است :: شنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» چشم بارانی :: سه‌شنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٢
» زمین عزیز :: یکشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٢
» من فکر می کنم خدا مرا... :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸۱
» يادم رفت :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸۱
» اولین کافی شاپ :: یکشنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸۱
» عکس تکی :: شنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸۱
» ٌW=m.g :: جمعه ٩ اسفند ،۱۳۸۱
» چرا کالوینو را دوست دارم ؟ :: جمعه ٩ اسفند ،۱۳۸۱
» شفاف مثل شیشه :: سه‌شنبه ٦ اسفند ،۱۳۸۱
» به كساني كه اسب هوس شان نوشتن است :: جمعه ٢ اسفند ،۱۳۸۱
» يك روز معمولي :: پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸۱
» وبلاگ و شيشه موموس :: پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸۱
» نبودن در ديگری :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸۱