نبودن در ديگری
ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸۱  
مرگ؟!
می پرسی که چيست؟

خيلی ساده است

چشم هايت را ببند
اکنون من مرده ام

کلمات کلیدی: