خدا سیب است
ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٢  
خدا سیب است
همان سیبی که آدم خورد
و از در رانده شد روزی
خدا لمس گناه اولین است

خدا طعم گوارای فرار از آسمان است
خدا فریاد تحسین جهان بر ذهن انسان است
نبوغی کز میان هیچ
خدایی اینچنین پرداخت

خدا یعنی بشر گر مهر می ورزید
به هرچه نیست ، به هرچه هست
دگر هیچ احتیاجش بود
با خیل خدایان و رسولانش ؟

خدا بیرون آدم نیست
جایی در درونش ریشه دارد
رشد کرده
تا ابد هم رشد خواهد کرد
کلمات کلیدی: