ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ دی ،۱۳۸٢  

زلزله؟ کولاژ ممنوع !

 

۱-  تصاويري تكاندهنده از يك زلزله و قربانيان آن در يكي ازشهرهاي ايران

۲- تصويري از بالا ، شهرتهران با ساختمانهاي بزرگ و برجها و آسمانخراشهاي بي شمار ، بالاي هر ساختماني آنتن هاي هوايي گيرنده هاي تلويزيوني به چشم مي خورد . دوربين روي يكي از ساختمانها پايين مي آيد ، ازپنجره خانه وارد مي شود و مستقيم به طرف تلويزيون روشن پيش مي رود دوربين متوقف مي شود و برنامه تلويزيون را تماشا مي كند :

۳-  برنامه تلويزيون :

 تصاويري از همان شهر زلزله زده ، همراه با يك موسيقي غمناك صدايي زنانه با لحني اندوهناك جملات زير را بر روي تصاوير دكلمه مي كند :

          ’’  اما هموطن تو تمام مشكلات را تحمل خواهي كرد چون خوب مي داني كه اين همه آزمايش الهي است . من و همه ايرانيان همدرد تو خواهيم بود’’

۴- تصوير تلويزيون قطع مي شود به داخل استوديوكه مجري برنامه با مهمان برنامه نشسته اند

مجري : ’’ ما مطمئنيم كه مردم خوب و مهربان كشورمان اين بار هم مثل دفعات پيشين به ياري هموطنانشان خواهند آمد و با كمكهاي انساندوستانه خودشون با مردم داغدارشهرهاي زلزله زده همدردي خواهند كرد .’’

مهمان برنامه پشت سر هم حرفهاي مجري را تاييد مي كند .

۵-  داخل استوديوي تلويزيوني سا زنده برنامه تلويزيوني فوق الذكر، برنامه در حال ضبط است و مجري برنامه در مورد زلزله فوق الذكر حرف مي زند. كارگردان برنامه فرمان قطع ضبط را صادر مي كند و از مسئول گريم مي خواهد كه گيره موي سر مجري را كه افتاده است مرتب كند . گروه برنامه ساز براي مدتي به هم مي ريزد .

۶-  كلاس درسي در يك دانشگاه ، استاد در حال صحبت كردن است همراه با صداي استاد دانشجويان را مي بينيم كه بيشترشان حواسشان پرت است.

استاد :     ’’ درست در زماني كه غرب هنوز در ظلمات جهل و تعصب دست و پا مي زد در اين طرف در دنياي اسلام و بويژه در ايران دانشمندان ما مدارج علم و هنر رايكي پس از ديگري پشت سر نهاده و قلل رفيع علم و دانش را فتح مي كردند و بسياري از كشفياتي كه قرنها بعد به نام غربيها ثبت شده در واقع نخستين بار توسط ما ايرانيها كشف شده بود’’

۷-  تيتر روزنامه اي بيان مي كند كه :

’’متخصصين كشورهاي پيشرفته ادعا مي كنند كه سازه هاي آنها در برابر زلزله هاي با مقياس 9ريشتر هم مقاوم خواهد بود .’’

۸- ميزگردي ازتلويزيون در حال پخش است يكي از مهمانان براي ديگر حاضران توضيح مي دهد:

  ’’  در زمانه اي كه همه چيزدرتسلط ماشين و ماشينيزم اسير است و غرب پس ازپيشرفتهايي كه  در زمينه هاي گوناگون به دست آورده ، اكنون خود را در چنگال تكنولوژي افسار گسيخته اي مي بيند كه همچون ماري درآستين خود پرورش داده است ما افتخار مي كنيم كه در كشوري زندگي مي كنيم كه در آن هنوز صفاي دل و مهر و معنويت حرف نخست را مي زندو هنوز انسان اسير ماشين نشده است.’’

همه حاضران حرفهاي اورا تاييد مي كنند .

۹-  تيتر روزنامه اي كه بيان مي كند:

’’ يك ايراني موفق به ساخت يك دستگاه تشخيص زلزله شد .’’

۱۰-  برنامه اي از تلويزيون ( مسابقه اي از نوع مسابقاتي كه مدتهاست حجم زيادي از برنامه هاي تلويثزيون را به خود اختصاص داده است )در حال پخش است ناگهان پخش برنامه قطع شده و گوينده اعلام مي كند كه :

  گوينده:    ’’ بينندگان عزيزبا عرض پوزش به خاطر قطعي برنامه با تاسف و تاثر فراوان اطلاع يافتيم كه زلزله اي به قدرت 6 ريشتر بخشهايي از كشورمان را به لرزه درآورده است و متاسفانه از خسارات    جاني و مالي اين زمين لرزه تاكنون آمار دقيقي به دست نيامده است ’’

تصاوير ي از شهرهاي زلزله زده جايگزين تصوير مجري مي شود .

۱۱-  دوربين به سمت تلويزيون پيش مي رود ، تصوير لحظه اي تاريك مي شود و بعد از نزديك زلزله جديد و تلفات و قربانيانش را مي بينيم .

۱۲-  شهر زلزله زده ، آواري ازساختمانهاي ويران شده و آدمهايي كه در ميان آوارها به دنبال عزيزان خود مي گردند .

۱۳- آسمان آبي ، هلي كوپتري بر پهنه آبي آسمان در حال گلباران كردن سرزمين هاي زلزله زده است . دوربين با يك شاخه گل همراه شده وبه طرف زمين سقوط آزاد مي كند ، گل آرام وچرخان پائين و پائينتر مي آيد ويرانه هاي شهر كم كم ديده مي شوند و بعد مردم جستجوگر در ميان آوارها . شاخه گل سرانجام بر روي سر زنی مي افتد كه روي تلي از آوارها افتاده و با جابجا كردن اشيائ و خاكها به دنبال گمشده اش مي گردد ، مرد با عصبانيت و كلافگي شاخه گل را به سويي پرت مي كند و با چشمهاي گريان و دستهاي لرزان به جستجويش ادامه مي دهد .

 

 


کلمات کلیدی: