يك روز معمولي
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸۱  
صبح يك روز معمولي

كسي گفت :

- با صدايي كه در آن شكي نيست -

« به دليل بارش سنگين برف

زندگي تعطيل است ! »
پاشدم تاكسي گرفتم

پنج حس را سوارش كردم

و سفارش كردم :

« برويد خوش باشيد ! »

کلمات کلیدی: