پل های معلق
ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ دی ،۱۳۸۳  

هر چند قرار اين بود

تا جان كلامم را

در قالب يك جمله

در پای تو اندازم

جان رفت و هنوز اما

محتاج كلامم من

                *    *    *

همواره درون من

بيرون ز درون تست

واگو كه چه سان بايد

بيرون و درون را كشت ؟

               *    *    *

پل های معلق را

تاب گذر ما نيست

حتی به هزاران حرف

يك راز نشايد گفت

              *    *    *

كوتاه سخن اينكه

تمام واژه های جهان هرگز

مرا كه ساكت و خاموشم

برای گفتن يك پاسخ

به پرسش ديرينت

همراه نخواهد بود

                 *    *     *

مشكل ز تو ومن نيست

بن بست زبان اين است

پل های معلق را

تاب گذر ما نيست


کلمات کلیدی: