ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٥  

در سرزميني كه هيچ كس به آنچه يا آنكه مي خواهد نمي رسد ، ناچاري به چيزي يا كسي ديگر قناعت كني ، ناچاري زواياي تند و تيز آن خواستني ناممكن را در لابه لاي سايه روشن هاي ملال آور روزمرگي ، به رنگ بي جلاي امكان آلوده كني  . اين تسليم را تصميم مي نامند ، تصميمي كه به زيور واقع بيني آراسته است . بايد فراموش كني آنچه را كه تو را از ديگران متمايز مي كند ، آنچه را كه تو را ديگرگونه مي سازد . اينجا سرزميني است كه فراموشي و قناعت ، سلامتت را تضمين مي كند . كسي براي كسي نسخه نمي پيچد ، اما اين درد است كه تو را معالجه مي كند . روي تخت معاينه مي خواباندت ، نكند تب داشته باشي ، نكند مسموم شده باشي ، نكند بي رويه خورده باشي ، نكند بيجا سرك كشيده باشي . لازم نيست چيزي بگويي . طبيبي كه خود درد تو باشد همه چيز را ناگفته مي داند . حرف نزن . زندگي كن . چيزي پنهان نيست . چيزي نيست كه منتظر كشف باشد . همه چيز عريان است . فقط بايد مدام يادآوري شود . هشدار غنيمتي است كه بايد تلاش كني تا هيچوقت از آن محروم نشوي . چشم هايت را ببند ، تمنايت راه به جايي نمي برد . بهره تو از اين زندگي سهم مقطوعي از سلامتي است كه به هر حال به دست خواهي آورد . دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد . مي دانم كه اين جمله را ميليون ها بار از دهان ميليون ها نفر براي ميليون ها مورد شنيده اي . ولي هيچوقت اين جمله را از ياد نبر . اين جمله تو را تا انتها خواهد برد ، خستگي را از تنت بيرون خواهد كرد ، دردت را تسكين خواهد داد . تنها چيزي كه اهميت دارد رسيدن است . براي رسيدن به هر چيزي هزاران راه وجود دارد ، اما بايد فراموش كني و ناديده بگيري . اغلب بيماري هايت از پارازيت است ، از هله هوله است ، از زياده روي است . پرخوري نكن . نه با دهانت ، نه با چشمت ، نه با هيچكدام از سوراخ هاي بدنت . كاش آدمي هيچ سوراخي نداشت . كي گفته سوراخ براي ارتباط است  و ارتباط براي سلامتي مفيد است . اين توطئه بدخواهان است . سوراخ هايت را ببند ، تا بيراهه نروي . فراموش كن . گاهي وقت ها دشمن كاري مي كند تا ترا بي قرار كند . بي قرار چيزي يا كسي كه ... خب مي داني كه خيلي چيزها توي جهان است . ولي خب تو كه نمي توني ... منظورم را مي فهمي ؟ او فقط مي خواهد سوراخ هايت را باز كند تا بتواند سركي به داخلت بكشد . يادم باشد آدرس جايي را بهت بدهم كه تمام سوراخ هاي آدم را مي بندند . حتما سري به آنجا بزن . از اين كار پشيمان نخواهي شد . باور كن . من خودم هم همين تصميم را گرفته ام . كاش از همان ابتدا ديگري را در خويش كشته بودم ، تا اين چنين در هر مژه بر هم زدني ، غياب ديگري و مرگ خويش را زندگي نكنم . به كسي و به چيزي قناعت كن كه به تو قناعت مي كند . قناعت ، قناعت ، قناعت ... هيچوقت فراموش نكن . سعي كن هرچيزي را كه نمي تواني فراموش كني ، فراموش كني . اگر از من بپرسي سعادت همين است . نگران نباش . براي فراموش نكردن چيزي كه نبايد فراموش كني به خودت زحمت نده . كافي است فراموش كني كه مي خواستي چيزي را فراموش كني . باور كن اين كار كاملا عملي است .  


کلمات کلیدی: